Internetové balíky
1 Mbps 0.512 Mbps

GT SENIOR

6 Mbps 0.512 Mbps

GT BASIC

8 Mbps 0.512 Mbps

GT STANDARD

12 Mbps 0.512 Mbps

GT MAXI

16 Mbps 0.512 Mbps

GT ULTRA

20 Mbps 0.512 Mbps

GT EXTRA

Kompletný IT outsourcing

IT outsourcing

Zabezpečíme Vám kompletnú zmluvnú starostlivosť počítačov a počítačových sietí.

Servisná starostlivosť pozostáva z pravidelnej údržby, zo zabezpečenia servisných zásahov v prípade výskytu poruchy a inštalácií.

 • Údržba, konfigurácia a rozširovanie počítačovej siete,
 • Kontrola nastavenia automatickej aktualizácie dátových súborov k antivírovému softwaru, respektíve manuálna aktualizácia najnovších/aktuálnych dátových súborov k legálne nadobudnutým a nainštalovaným verziám antivírových programov na všetkých počítačoch a ich nastavenie podľa potreby,
 • Antivírové prehliadky podľa potreby a prípadné odvírenie na všetkých počítačoch, ku ktorým má odberateľ legálne nadobudnuté a nainštalované antivírové programy. Pri antivírovej prehliadke alebo odvírení budú vždy použité najaktuálnejšie dostupné dátové súbory ku konkrétnej verzii antivírového programu,
 • Defragmentácia a ošetrenie chybných sektorov pevných diskov počítačov v prípade potreby (potrebu defragmentácie zváži servisný technik na mieste),
 • Optimalizácia a vytvorenie dostatočného miesta na diskoch v počítačoch (vymazanie nepotrebných systémových súborov, presun/archivácia iných súborov) a ďalšie úkony vedúce k zabezpečeniu čo najlepšieho stavu a výkonu počítačov odberateľa. Dodávateľ nie je oprávnený mazať užívateľské súbory bez predchádzajúceho súhlasu a asistencie zodpovednej osoby odberateľa,
 • Údržba a administrácia počítačov (inštalácia service packov podľa potreby, nastavenie zdieľania sieťových diskov, adresárov, tlačiarní a definovanie prístupových práv užívateľov, a pod.),
 • Profylaktická údržba hardware počítačov podľa uváženia servisného technika, zbežná kontrola periférnych zariadení,
 • Kontrola záložných zdrojov UPS zálohujúcich servery a počítače a stav batérií podľa informácií monitorovacieho softwaru. Test simulácie výpadku napájania nie je predmetom tejto kontroly,
 • Kontrola dátového spojenia k poskytovateľovi Internetových služieb,
 • Kontrola nastavenia a funkčnosti automatického zálohovania na dostupné zálohovacie médium, overenie vykonania poslednej zálohy, prípadne zmena nastavenia podľa požiadaviek,
 • Inštalácia HW (komponenty do PC, tlačiareň, web kamera... )
 • Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom zmluvy,
 • V prípade servera spadá do údržby aj kontrola nastavení služieb bežiacich na zariadení, kontrola priepustnosti brány firewall, softwarová optimalizácia pre maximálny výkon servera a komplexné pretestovanie hardwaru servera kvôli odhaleniu možných problémov ako napríklad zlyhávajúceho HDD, prehrievaniu servera a pod.

Profesionálny servis bez starostí.