Cenník wifi internetu pre firmy pri rôznej dobe viazanosti a spôsobu platby

 • Internet
  balíky / viazanosť
 • Wifi Profi BASIC 63
 • Wifi Profi STANDARD 84
 • Wifi Profi MAXI 126
 • Wifi Profi ULTRA 168
 • Zriadenie a aktivácia
 • 24 mesiacov
  platba vopred
 • 10,00 €
 • 12,00 €
 • 14,00 €
 • 16,00 €
 • 39,00 €
 • 12 mesiacov
  platba vopred
 • 10,50 €
 • 12,50 €
 • 14,50 €
 • 16,50 €
 • 39,00 €
 • 24 mesiacov
  mesačné splátky
 • 11,50 €
 • 13,50 €
 • 16,50 €
 • 19,50 €
 • 39,00 €
 • 12 mesiacov
  mesačné splátky
 • 13,50 €
 • 15,50 €
 • 18,50 €
 • 21,50 €
 • 59,00 €
 • Bez viazanosti
  mesačné splátky
 • 18,50 €
 • 20,50 €
 • 23,50 €
 • 26,50 €
 • 99,00 €
 • ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
 • Ceny dohodou po technickej obhliadke. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0908 110 888
 • download - najvyššia možná sťahovacia rýchlosť. V cenníku je udávaná maximálna burstová rýchlosť. Burstová rýchlosť je rýchlosť pri prezeraní webstránok. Pri sťahovaní väčších súborov sa prepína do sťahovacej rýchlosti, ktorej maximálna možná rýchlosť je polovica z burstovej rýchlosti.
 • upload - najvyššia možná rýchlosť nahrávania.
 • V cene zriadenia a aktivácie služby je zahrnuté: wifi ROUTER, 10m UTP kábel, kontektory, práca technika, konfigurácia routra, konfigurácia 1x PC, aktivácia služby
 • Cena nezahŕňa: konzolu a kábel nad 10m, pripadne ine práce sa doplácajú podľa platnej tarify pre montážne a servisné práce!